Hakkepuidu kokkuostuhinnad ja seda mõjutavad tegurid 2023 aastal

  • Home
  • /Blogi
  • /Hakkepuidu kokkuostuhinnad ja seda mõjutavad tegurid 2023 aastal
hakitud puidumaterjal

Puiduhakke hind on erinevatel asjaoludel väga muutlik. Hakkepuidu m3 hind aastal 2023 esimeses kvartalis jääb 12-16 euro vahemiku. Möödunud aasta lõpus ulatus puiduhakke hind 30 euroni m3 kohta. Varasematel aastatel on hind kõikunud 8-12 euro vahemikus.

Võib eeldada, et käesoleval aastal langevad hinnad veelgi madalamale. Viskame pilgu peale asjaoludele, mis hakkepuidu hinda kujundavad.

Puiduhakke hinda mõjutavad tegurid

Sarnaselt ka teistele teenustele ja toodetele, mõjutavad ka energiapuidu hinda erinevad tegurid. Kui detailidesse mitte laskuda, siis peamiseks hinnakujundajaks on nõudluse-pakkumise suhe. Mida suurem on nõudlus, ja haruldasem on müüdav/ostetav kaup, seda kõrgemale tõuseb ka hind.

Möödunud aastal tekkis hakkepuidu turul hinnaralli. Seda peamiselt uutest EU nõuetest vähendada alternatiivsete energiaallikate kasutamist (näiteks põlevkivi). Uued regulatsioonid ja üldine olukord majanduses tõi kaasa ka elektri ja kütuse kallinemise, mis omakorda aitas kaasa ka puiduhakke hinnatõusule.  Möödunud aasta viimases kvartalis puudutas hakkepuidu hind 30 euro piiri. Kuid nagu eelpool mainitud, siis nüüdseks on hinnad langenud.

Hinnalangusele lõi aluse hakkematerjali tootmise kasv, kütuste hinna stabiliseerumine, langemine ja tõsiasi, et külmemad kuud on seljatatud. Sellest tulenevalt on vähenenud ka nõudlus energiapuidu vastu, sest puiduhaket kasutatakse valdavalt soojusenergia, või sellega seonduvate toodete tootmiseks.

Mis on pm3 ja kuidas seda arvutada?

Hakkematerjali ostetakse puisteruumide alusel. Puisteruum (või puistekuupmeeter) on hakkurmasinast ebakorrapäraselt kuhjatud hakkematerjal koos koore ja õhuvahedega. Üldiselt võib kasutada väljendit kuupmeeter.

Selleks et ligikaudne pm3 hulk enne materjali hakkimist kindlaks teha tuleb läbi teha mõned arvutused. Arvutuse läbi viimiseks on vaja hulganisti andmeid, ja eelkõige võsa laoplatsile virnastada.

Ligikaudseks arvutuseks eeldame, et ühest tihumeetrist (õhuvahedeta puidust) puidumaterjalist toodetakse 3 puisteruumi puiduhaket, ehk 3 pm3 ( puistekuupmeeter )

Virnastatud võsa ei ole õhutihe, seega tuleb tihumeetrite välja arvutamiseks appi võtta virnatäiuse koefitsent. Näiteks kasutame arvu 0,2.  

Kui võsa on virnastatud on võimalik arvutatda virna ligikaudne kogumaht. Selleks tuleb mõõta virna pikkus, kõrgus, laius ja korrutada need omavahel.

Näidisarvutuseks eeldame et mõõdud on:

Kõrgus: 3

Laius: 5

Pikkus: 20

Arvutuskäik näeb välja selline: 3X5X20 = 300 (m3)

Kuna virnastatud võsa ei ole õhutihe, siis korrutame saadud arvu läbi virnatäiuse koefitsendiga, et teada saada eeldatav tihumeetrite hulk virnas. Kasutame virnatäiuse koefitsenti 0,2.

Arvutuskäik: 300X0,2 = 60 ™

Arvestades, et ühest tihumeetrist saab peale hakkimist 3 m3 (või 3 pm3) puiduhaket viime läbi viimase arvutuse:

3X60 = 180 ( pm3 või lihtsalt m3 )

Antud harjutus annab kindlasti hea ettekujutuse, kui palju võib virnastatud võsa tulu tuua, kuid on siiski oluline märkida, et lõplik kogus selgub peale materjali hakkimist.

Mis on virnastatud võsa hind?

Virnastatud võsa ostetakse puistekuupmeetri (pm3 või lihtsustatult m3) alusel  ja selle hind vastab puistekuupmeetri turuhinnale. 2023 aasta esimeses kvartalis kõigub turuhind 12-16 euro vahemikus.

Eelnevas näidises kasutatud arvutuskäik aitab välja arvutada, mis võib virnastatud võsa ligikaudne rahaline väärtus eurodes olla.

Kui me eelnevalt arvutatud 180 pm3 korrutame läbi keskmise turuhinnaga, siis saame teada ka oodatava tulu suurusjärgu:

Arvutus: 180X14 = 2520 eurot

Sama arvutuskäiku võib kasutada ka raiejäätmete hinna arvutamiseks, kuid sellisel juhul tuleb arvetsada, väiksema virnatäiuse koefitsendi. Täpsema tabeli koefitsentidega leiab Vikipeediast
Tuleb arvestada tõsiasjaga, et tegemist on ligikaudse arvutuskäiguga. Täpne hakkepuidu hind on ajas muutuv ning ka täpset virnastatud materjali kogust on võimatu enne hakkimistööde lõppu ennustada. Samuti võivad hinnad raiejäätmete ja võsamaterjali vahel erineda sõltuvalt materjali sortimendist ja niiskusastmest.

Kokuvõtteks, kas hakkepuitu tasub müüa?

Mis puudutab hakkepuidu müüki ja selle tasuvust, siis see on kindlasti metsamajandamise osas kasulik ja tark otsus, mis võib tulu osas suuresti ootused ületada. Peale väärtuslikuma sortimendi müümisele ja raiumisele aitab vähem väärtusliku materjal väljavedu ja müük metsa majandamsiega seonduvaid tulusi suurendada ja kulusi ühtlustada. Vähemväärtuslik materjali mis jääb maha peale valgustus-, sanitaar-, või mõnda muud raiet ei ole kindlasti mõistlik metsa kõdunema jätta.

Ostame kasvavat võsa, virnastatud võsa, hakkepuitu ja raiejäätmeid üle Eesti:  Lääne-Virumaa, Järvamaa, Ida- Virumaa, Jõgevamaa, Viljandimaa Harjumaa, Läänemaa, Raplamaa, Pärnumaa, Valgamaa, Võrumaa, Põlvamaa, Tartumaa, Saaremaa, Hiiumaa.

Kui soovite hinnapakkumist, võtke meiega ühendust!