Mis eesmärgil ja millal viiakse läbi sanitaarraiet?

  • Home
  • /Blogi
  • /Mis eesmärgil ja millal viiakse läbi sanitaarraiet?
vaajalik sanitaarraie

Nagu ka nimi ütleb, siis sanitaarraiet viiakse läbi metsa tervisliku seisundi parandamiseks. Üldjuhul üritatakse sanitaarraiet vältida juba eos, teostades teisi hooldusraideid nagu valgustus- ja harvendusraie.

Sõltumata puu liigist, lõpetab osa puudest ühel või teisel põhjusel kasvamise. Enamjaolt räsivad metsas meie puid haigused, tormid või kahjurid, mõnel saab lihtsalt eluring täis. Sellised puud ei riku mitte ainult metsa välimust üldiselt, nad on ka ohtlikud nakkusallikana ja kahjurite paljunemiskohana teistele puistul kasvavatele puudele. Samuti on suurenenud haigete või kahjustunud puude kukkumise oht, seega mõningal juhul võivad need ka metsas või pargis jalutavatele inimestele ohtlikud olla.

Kui metsakinnistul on juba piisavalt palju potensiaalseid ohte varjavaid puid, oleks need mõistlik sanitaarraie käigus maha raiuda.

Kas sanitaarraieks on vaja raiepiletit?

Sanitaarraiet tohib teha mis tahes vanusega metsas ning raie käigus ei tohi metsa täius langeda alla 30 protsendi. Teoreetiliselt, kui te ei kavatse metsast välja raiuda rohkem kui 20 tihumeetrit materjali, ei ole tarvis ka raiepiletit. Kui aga mahud lähevad juba suuremaaks, tuleks kindlasti ka luba taotleda.

Teine lugu on aga hoopis siis, kui puistul kasvavate tervete puude hulk jääb alla 40 protsendi. Sellisel juhul on võimalik, et on puistul võimalik läbi viia erakorraline lageraie metsa uuendamiseks. Kui olukord on selline, siis oleks mõistlik võtta ühendust Keskkonnaametiga, et tellida sealt vastav ekspertiisiakt. Antud juhul katab kulud Eesti riik, Aktis märgitakse ära kuidas ja kahjud likvideerida, nende põhjus ja ulatus.

Milliseid puid raiutakse?  

Kuna sanitaarraiet tehakse ennekõike selleks, et parandada metsa tervislikku seisukorda, siis eemaldatakse haigeid või juba surnuid puid, tüvekahjuritest asustatud puid ja ka tormi ja lume vaalituid puid. Samuti metsa majandamise eeskiri lubab raietööde käigus eemaldada neid puid, mille koor on puiduni kahjustatud vähemalt 10% (kuuskede puhul) ja 30% (muude puude puhul) ulatuses tüve ümbermõõdust.

Raiet ei tohiks teha puudel, millel on pesad või kus õõnestuvad järglaste pesitsuslinnud, oravad ja nahkhiired. Ehk raie ei tohi ohustada bioloogilist mitmekesisust.

Samuti ei tehta sanitaarraiet siis, kui eemaldatavaid puid on võimalik raiuda muu raiega: harvendusraie või valgustusraie.

Lisaküsimuste korral võtke meiga ühendust! Aitame meeleldi!


Võta Meiega Ühendust!