Metsakinnistute ost

 • Home
 • /Metsakinnistute ost

Metsamaa ost ja metsakinnistute majandamine on meie ettevõtte põhitegevus olnud juba firma asutamisaegadest alates. Turul oldud ajaga on meie kirg metsa omamise ja hooldamise vastu aina kasvanud.

Miks metsamaad müüa?

metsakinnistu ostmine. mets vajab hoodustööd

Metsa omamine on pikas plaanis omanikule kasumlik vaid siis, kui seda pidevalt hooldada ja majandada. Selleks, et puud saaksid vabalt ja tervena kasvada on vajalik metsakinnistul pidevalt erinevaid hooldustöid läbi viia. Peamine põhjus miks hooldustöid teha peitub selles, et kahjustunud puud on majandustlikust aspektist vaadates kordades vähem väärt kui täies elujõus mets.

Metsakinnistu eest hoolt kandmine aga nõuab väga palju spetsiifilisi teadmisi, resursse ja aega, mida enamikel inimestel napib. Seetõttu võib leida ennast olukorrast, kus mets on täiesti käest lastud. Seda on näiteks laastanud erinevad haigused ja tormid. Äärmisel juhul võib asi nii kaugele minna, et polegi muud teha kui metsamaa peaaegu et lagedaks teha ja lihtsalt uued puud istudada.

Sageli on kõige mõistlikum oma metsakinnistu asjatundjatele edasi müüa, seda eriti juhul, kui metsaomanik ei plaani ise oma metsamaa eest hoolt kanda ja regulaarselt hooldustöid läbi viia. Metsakinnistu müük on omanikule ka rahalises mõttes kõige mõistlikum tehing, mille käigus müüja teenib kõige enam tulu.

Kuidas kujuneb välja metsakinnistu ostuhind?

Metsa hinda ei saa tihtipeale lihtsalt kinnistu suuruse järgi määrata. Täpse hinna arvutamiseks tuleb arvesse võtta terve rida asjaolusid, näiteks:

 1. Kinnistul kasvav sortiment
 2. Asukoht ja ligipääsetavus
 3. Puude tervislik seisund
 4. Eelnevalt läbi viidud metsamajandamistööd
 5. Puistu vanus

Millist metsakinnistut me ostame?

 1. Ostame metsamaad üle Eesti, olenemata selle puistu tüübist või konkreetse metsa maastikust.
 2. Kuna omame juba pikemat aega kinnistuid looduskaitse aladel, oleme kogenud ka nende delikaatse majandamisprotsessiga, seega metsamaa ost ei ole meie jaoks probleem isegi kui see asub looduskaitsealal.
 3. Ostame ka osa teie metsakinnistust. Kui te omate suuremat metsatükki ja soovite mingil põhjusel sellest ainult osa müüa, siis oleme valmis selle ära ostma. Kõik väljamõõtmised korraldame ise, võttes ulud enda kanda, et teie ei peaks selle pärast muretsema.
 4. Raieküpse metsaga metsamaad. Raieküps mets on kõige väärtuslikum, sest vahetult peale raieküpsuse saavutamist hakkab puidu väärtus järk-järgult langema.
 5. Ostame ka keskealist metsa.  Kuna keskealine mets saab ka kunagi raieküpseks siis oleme valmis ka nendesse investeerima, et kindel olla et ka tulevastel põlvkondadel oleks metsamaad mida majdanda.
 6. Ostame metsanoorendike. Noorendike puhul on tegemist alaga, kus kekmine puude läbimõõt an alla kuue sentimeetri ja rinde kõrgus rohkem kui 1.3 meetrit. Hooldustööd on selles etapis eriti olulised, et tagada puudele ka edaspidine kasv.
 7. Läbi raiutud metsamaad. Raiutud metsaks nimetatakse metsakinnistut millel on läbi viidud osaline või täielik raie. Kui teie metsakinnistul on läbi viidud raie, ning leiate, et ei soovi enam ise metsa majandada, siis oleme ka valmis selle ära ostma, et selle eest edaspidi vastutustundlikult hoolt kanda.

Mis saab teie metsakinnistust pärast meiepoolset ostu sooritamist?

Nagu ka juba eelpool mainitud ei ole meie eesmärk metsamaa peale ostu lagedaks raiuda, et sealt võimalikult lühikese ajaga maksimaalne kasum saada. Enamasti tegeleme siiski metsamaa vastutustudliku majandamisega, viies oma valduses olevatel kinnistutel läbi regulaarselt hooldustöid vastavalt vajadusele. Enamasiti kuuluvad hooldustööde alla valgustus- ja harvenduraided, vahel ka suuremad võsaraietööd.

Oleme tegutsev metsafirma, mitte vahenduskontor

Metsamaa müümisel on oluline silmas pidada, et metsamaa ostab firma, mis tegeleb reaalselt metsa majandamisega, mitte selle vahendamisega. Kui teil tekib küsimus miks, siis vastus on väga lihtne. Vahenduskontorite eesmärk on mets soodsa hinnaga ära osta ja seejärel metsakinnistu kallimalt metsamajandamisega tegelevale ettevõttele maha müüa.

Viies läbi metsakinnistu ostu-müügi tehing otse meiega, kui metsakinnistu ostjatega, saame teile pakkuda parimat võimaliku hinda.

Miks müüa oma metsa meile?

 • Oleme läbipaistvad ja pakume metsa eest alati õiglast hinda, mis on kasumlik mõlemale poolele.
 • Me ei hooli aint numbrist pangakontol, vaid ka Eesti loodusest tervikuna, mistõttu majandame ja hooldame metsa vastutustundlikult.
 • Metsamaa ost ja majandamine on meie põhitegevus olnud viimased 17 aastat.
 • Oleme valmis igat inimest metsaalastes küsimustes aitama olenemata sellest kas tegu potensiaalse kliendiga või mitte
 • Metsamajandamisesest tekkinud tulu jääb Eesti riiki. Eestlastena tunneme suurt muret ka välismaalt pärit investorite suhtes, kes Eestis metsamaad kokku ostavad.

Meil on kirglik tiim metsamajandamise suhtes ning võite kindel olla, et ka peale teie metsakinnistu ostu, kanname selle eest hästi hoolt.


Võta Meiega Ühendust!