Raieõiguse ost

  • Home
  • /Raieõiguse ost

Kui sa omad metsakinnistut mida sa müüa ei soovi, kuid siiski sooviksid kasvavalt metsalt tulu teenida, siis on mõistlik oma raieõigus kogemustega metsaettevõttele maha müüa kuna raiega seonduv nõuab palju aega ja spetsiifilisi teadmisi metsandusvaldkonnast.

raieõiguse müümine

Üks näide, mis paljudele inimestele juba metsamajandamise protsessi alguses pahameelt teeb, on tõsiasi, et enne raieõiguse müüki on vaja tellida metsamajandamiskava ja hiljem selle alusel taodelda ka luba Keskonnaametilt raie teostamiseks. Paljude jaoks on see võõras ja tülikas protsess, millega võib julgelt meie poole pöörduda.

Miks müüa kasvava metsa raieõigust?

Raieõiguse müümine on metsamaa omanike seas kõige enam levinum lahendus oma metsatukast tulu teenimiseks. Paljud inimesed eelistavad loa müümist kuna siis jääb maa, kus mets kasvab, selle algsele omanikule alles. Antud juhul kõige suuremaks plussiks on see, et metsa omanik ei pea oma pead vaevama raietööde, saadud metsamaterjali veo ja selle realiseerimise pärast, kõige selle eest kannab hoolt loa ostja.

Milline näeb välja raieõiguse võõrandamise protsess?

Protsess on võrdlemisi lihtne. Kui metsamajandamiskava on olemas ja Keskonnaamet on andnud loa raie läbiviimiseks siis esimese asjana tuleb raiutavad metsaosad koos ühiselt üle vaadata. Kui eraldised on üle vaadatud ja raietööde maht, hind ja maksetingimused kokku lepitud on aeg sõlmida raieõiguse võõrandamise leping.

Kuidas kujuneb välja raiemüügilt saadav tulu?

Kuna  metsateatisega planeeritud raiete mahud on ligikaudsed siis enamjaolt kujuneb raietöödelt teenitav täpne tulu peale tööde lõpetamist kui reaalne metsamaterjali kogus on ära mõõdetud. Selleks et kõik oleks aus, arvestatakse maht kokku võttes aluseks kokkuostu koha müügiakte ja veoselehti.  

Teine levinud variant on müüa raieõigus varem kokku lepitud fikseeritud hinnaga. See tähendab seda, et müüja annab kokku lepitud tasu eest metsamaa ostja kasutusse lepingus määratud tähtajaks. Selline meetod aga eeldab raie müüjalt suurepäraseid teadmisi turu hetkeolukorrast ja metsas kasvava materjali täpset välja arvestamist.   

Raieõiguse ost on osa meie igapäeva tööst, seega mistahes küsimuste korral võite meilt julgelt abi küsida.

Võta Meiega Ühendust!