Valgustusraie

Valgustusraiet peetakse metsa kasvatamise juures kõige olulisemaks hooldustööks, sest nagu ka kõik muud taimed, vajavad ka puud kasvamiseks piisavas koguses ruumi, valgust, toit- ja mineraalaineid. Selleks et sirguvast metsakinnistust saaks korralik, ilus ja väärtuslik metsatukk, tuleb seal läbi viia erinevaid hooldustöid sealhulgas harvendusraideid ja valgustusraideid.

Miks ja millal viiakse metsamaal läbi valgustusraiet?

Noores eas on mets teatavasti väga tihe. Tihe on ka konkurents toitainetele ja valgusele. Seetõttu leiame valgustusraieta kinnistul sageli puid mis kasvavad väga tihedalt ja on justkui pikaks venitatud. Need on väheväärtusliku ja kiire tempoga kasvav materjal mis lämmatab aeglasemalt kasvavad okas- ja lehtpuud.

Valgustusraie eesmärgiks ongi vabastada aeglasemalt kasvavad puud kiiremini kasvavate lehtpuude alt, et kujundada välja metsaomanikule sobiv puistukooslus. Kui õigel ajal valgustusraied tegemata jätta, võib juhtuda et metsamaal hakkab liigilist koosseisu domineerima hoopis mõni muu puuliik kui alguses planeeritud, mille hiljem ümber kujundamine on kulukas ja aeganõudev protsess.

Valgustus või võsaraiet viiakse läbi kinnistul, mille keskmine vanus jääb 20 – 30 aasta kanti või kui puistu keskmine diameeter jääb 8 sentimeetri piiri. Looduslikult uuenenud metsa puhul on õige aeg mõelda selle töö peale alles siis kui võsa pikkus on 5 meetri ringis ja kasvavaid puid hekatri kohta vähemalt 3500. Värskelt istutatud metsa puhul tuleks aga seda tööd tihemini teha kuna noored ja väiksed puud vajavad kasvama jäämiseks rohkem valgust.

Oluline on ka ära märkida, et tihti ei ole võimalik valgustusraielt tulu teenida, sest maha rajutud materjali pole enamjaolt piisavalt palju et see energiapuiduna maha müüa.

Mis juhtub kui jätan raie tegemata või teen seda liiga hilja?

Sõltuvalt metsa kooslusest võib juhtuda et väärtuslikud puud nagu mänd, kuusk ja kask surevad välja. Sõltuvalt piirkonnast pärsivad nende kasvu harilikult kas sarapuud, lepad või haavad kuna need lihtsalt kasvavad kiiremini. Lehtpuu metsade puhul nagu seda on kaasikud, juhtub tihti et puud kasvavad kõveraks ja oksarikkaks, mis muudab puu taaskord vähem väärtuslikuks. Samuti aeglustab oksade rohkus ka puude kasvukiirust ja pärsib ka üleüldist puistu arengut.

kasemets vajab valgustusraiet
Noor Kaasik

Kui kulukas võsaraie tavaliselt on?

Olenevalt kinnistust võib see jääda 200-400 euro vahele ühe hektari kohta. Sama võib ette tulla ka juhtumeid kui on otstarbekas valgustusraie käigus välja lõigatud materjal kokku korjata, välja vedada ja energiapuiduks maha müüa. Sellisel juhul on võimalik valgustusraiega ka veidi tulu teenida.

Kui teil on lisaküsimusi, siis võtke meiega kindlasti ühendust! Aitame hea meelega!


Võta Meiega Ühendust!