Võsaraie

Lisaks metsakinnistute ostule tegeleme ka võsaraiega. Võsa eemaldamine kinnistult muudab meie ümber looduses avaneva pildi ilusamaks, samal ajal tehes metsamajandamise lihtsamaks. Lisaks sellele on võsaraie oluline kuna see loob soodsa pinnase kvaliteetse puidu kiireks kasvuks.

Pakume võsaraie teenust nii giljotiini kui ka saemeestega. Raiume võsast puhtaks kinni kasvanud kraaviperved, teeäärsed alad ning võsastunud rohu- ja põllumaad.

Vajadusel korrastame ka kinnistu maha raiutud võsast koondades materjali ühte hunniku. Piisava koguse korral oleme valmis ka tekkinud võsa hakkepuidu tootmiseks ära ostma.


Võta Meiega Ühendust!
võsaraie hind
Võsastunud alusmets